قبل از ثبت نام امروز و دسترسی به EXCLUSIVE Showbiz Daffy Crate، از جمله RARE شبیه سازی Daffy Toon قطعات، دینامیت، Anvils، و طلا زمانی که Looney Tunes World of Mayhem منتشر می شود در سراسر جهان! دانلود بازی و آموزش در آندروید را ظرف 48 ساعت پس از راه اندازی تجاری برای دسترسی به این Daffy Crate Swag دانلود کنید.

با اشکالات اسم حیوان دست اموز بسازید و بزرگترین تیم "Toon" را با Tweety Bird، Taz، Road Runner و بیشتر بسازید تا جنگ های حواس پرتی را برای کنترل Looney Tunes World بگذرانید. Looney Tunes World خود را بسازید، شخصیت های مورد علاقه خود را جمع آوری کنید و توانایی های مبارزه ای منحصر به فرد و خنده دار خود را کشف کنید. میخواهید یک ACME را روی سر Daffy بکشید، حالا شما می توانید!

تغییرات نسخه 11.1.3:

رفع اشکال و بهبود عملکرد.