KleptoCats زیبا هستند. اما آنها یک طرف تاریک دارند. آنها نمی توانند سرقت کنند!اما بعد دوباره ... اتاق شما خالی است. چه اتفاقی افتاده؟ من حدس می زنم پاها شادابی خزنده شما ممکن است یک بازی مناسب برای پر کردن اتاق شما باشد. گربه خود را برای جمع آوری اقلام برای پر کردن اتاق خود را با گنجینه های شگفت انگیز ارسال کنید.

PAW- بعضی ها !!!

شما هرگز نمی دانید که KleptoCats بعد چه خواهد شد.

تغییرات نسخه 5.1:

- 2 زبان جدید: آلمانی و کره ای
- 1 اتاق جدید "The Beacer"
- 30 گربه برای جمع آوری
- 100 مورد برای سرقت!
- چرخش هفتگی معامله ویژه!