آکادمی اسب در زمان واقعی بازی اسب چند نفره که ویژگی های مسابقه، نشان دادن پریدن، آموزش، پرورش و خیلی بیشتر است!

برخی از ویژگی های بازی :

- رقابت در برابر مخالفان در مسابقات عمل زندگی می کنند که در آن شما را کنترل اسب خود را.
- مسابقه در 64 بازیکن مسابقات که در محل هر 30 دقیقه و برنده تبلیغات برای تبدیل شدن به مربی نهایی در بازی!
- رقابت در حوادث نمایش پریدن در 3D شکوه!
- بیش از 400 نژاد های ویژه. از نژادهای واقعی مانند کولی ها و Clydesdales به نژادهای فانتزی مانند اژدها اسب و تک شاخ!
- جامعه فعال با چت دوستانه که در آن شما می توانید دوستان جدید، تجارت و رقابت در مسابقات خصوصی در برابر یکدیگر.

تغییرات نسخه 45.9:

مسائل ثابت با آمار، مسابقات می تواند در زمان های مختلف روز رخ می دهد.