دوچرخه سواری حماسه ترین بازی محاکمه دوچرخه سواری است!مهارت های سوار دوچرخه سواری خود را برای غلبه بر موانع و جمع آوری گنجینه ها از طریق سطوح پر خطر! مراقب باشید از spikes برش، شیشه شکستن، انفجار بمب ها و مناطق باد طوفانی.

سفر شما را از طریق محیط بسیار زیبا و زیبا می برد؛ شما می توانید از صدها ویژگی سفارشی دوچرخه و بسیاری از ارتقاء را انتخاب کنید، با دوستان بازی کنید یا به بازیکنان دیگر بپیوندید تا قویترین تیم دوچرخه را بسازید. این زمان برای BikeUp است!

دوچرخه سواری شامل می شود:

- 101 سطح پرماجرا
- آسان و سرگرم کننده برای بازی، به چالش کشیدن به استاد
- تن از ارتقاء
- صدها ویژگی سفارشی
- محیط بسیار زیبا و زیبا
- بازی با دوستان و یا مبارزه برای تیم خود را در چند نفره
- رهبران جهانی، محلی و دوستان!

تغییرات نسخه1.0.89:

در گوگل پلی ذکر نشده است.