خانه همسایه را کشف کنید و راز خود را باز کنیدهمسایه همیشه یک فرد غیر معمول بود و چیزهایی که در خانه اش پنهان شده بود، شما تبدیل به کنجکاو شدید، و شما به خانه خود بروید، اما به جای شناختن، او شروع به گرفتن شما می کند، اجتناب از تله های یک همسایه، و همچنین به طور مستقل مطالعه خانه.در همسایگی شیطانی وجود دارد.

برخی از ویژگی های بازی:

- 3D گرافیک خوب، برای دستگاه های تلفن همراه بهینه شده است.
- مدیریت خوب و کیفیت
- آزادی کامل عمل
هر چه میخواهید، از آن لذت ببرید :)
کلید های درب را پیدا کنید
صعود به مکان های مختلف
کاوش خانه

تغییرات نسخه 3.0:

- چکش امروز تخته های شکستن را نمی شکند
تاخیر برای تکثیر انیمیشن
ثابت 4 اشکالات با موجودی
اشتباهاتی را که من به ایمیل ارسال کرده ام، ثابت کردم