ما قهرمان ماکس بازگشت، عاقبت مدتها در انتظار اسلحه آلفا در اینجا با سطوح هیجان انگیز بسیار بیشتر از جمله انواع مختلف از دشمنان و کارفرمایان قوی است. مراقب باشید، اما دشمنان و کارفرمایان تجهیزات جدیدی را به وجود آورده اند.


برخی از ویژگی های بازی:

+ گیم پلی بازی های کلاسیک
+ سطح چالش انگیز و اعتیاد آور بازی.
+ تعداد زیادی از کارفرمایان و مخازن برای مبارزه با.
+ آسان برای استفاده از طرح کنترل صاف.
+ گرافیک شگفت انگیز، موسیقی سرد و صدا.

تغییرات نسخه 4.8:

برطرف شدن باگ های بازی